Пчелице вреднице

Као што пчела краси цвет, дете је украс што краси свет. Умеју да створе, умеју да праве, својом маштом планету славе.

Exif_JPEG_PICTURE Exif_JPEG_PICTURE Exif_JPEG_PICTURE Exif_JPEG_PICTURE Exif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTURE

Advertisements

Један наш час

Exif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTURE

Стално се сусрећемо са различитим материјалима које бацамо или за које сматрамо да су неупотребљиви. Да није тако сведоче активности и продукти рада на овом нашем часу. С мало материјала и много воље, а још више машете настају овакве и сличне креације.